No. 1308七曜攘災訣

 欧宝加盟     |      2021-04-02 11:40

图片

特此感謝日本真言宗御室派廣澤西院流盛道傳法阿闍梨友谊挑供配圖,阿闍梨公眾號:真言走者盛道。因公多号文字排版无法完善原文排版形势,原文片面特贴出原版扫描图片。完善的经咒仪轨、音频及原版扫描文件请点击文章下方“浏览原文”下载。

图片

No. 1308

七曜攘災訣

西天竺國婆羅門僧金俱吒  撰集之

夫周天三百六十五度四分度之一。每日日走一度。月每日走十三度四分度之一。一月月走三百九十七度四分度之二。日走三十度。一遍與月相符會。其宿四世界眾生所生之日時。日月走所在為之命宿。復日歷天一周。眾生為之歲。月歷天一周。眾生為之一月。若所至其宿度有五星。與大歲五走王相相符者必生貴人。若與月五走相符者。亦生貴人。若月至息廢囚物化宿。所生之處多為庸人。復五星所至日月災蝕。在人命宿必變見吉恶。今西國婆羅門僧金俱吒。命得二十八宿神下。問其吉恶畫其形狀。辨七曜所至攘災法如後。日宮占災攘之法第一日至其命宿度。其人相符得分看得人羡慕。相符得爵祿。若先有罪並得皆免。若日在人命宿災蝕。其人即有風災重厄。當宜攘之。其攘法先須知其定蝕之日。往蝕五日清齋。當畫其神形。形如人而似獅子頭。人身著天衣。手持寶瓶而暗色。當於頂上帶之。其日過本命宿。棄東流水中災自散。月宮占災攘之法第二月者太陰之精。一月一遍圣人命宿。若依常度者則無吉恶。若不依常度者即有變見。犯極南有災蝕者。先相符損妻財。後相符添爵祿。犯極北有災蝕者。相符損男女仆从。若走遲者多有疾病。若走疾者則無災厄。若月走不依走度。當有災蝕即須攘之。當畫一神形。形如天女著青天衣持寶劍。當月蝕夜項帶之。天明。松火燒之其災自散。木宮占災攘之法第三歲星者東方蒼帝之子。十二年一周天。所走圣人命星。春圣人命星大吉。相符添官祿得財物。夏圣人命星相符生好男女。秋圣人命星其人多病及折傷。冬圣人命星得財則大吉。四季圣人命星其人相符有虛新闻及口舌首。若圣人命星首災者。當畫一神形。形如人人身龍頭。著天衣隨四季色。當項帶之。若過其命宿棄於丘井中大吉。火宮占災攘之法第四熒惑者南方赤帝之子。二歲一周天。所圣人命星多不吉。春圣人命星其人男女身上多有瘡疾。自己則災厄疾疫。夏圣人命星。其人多有口舌謀枉之事。秋圣人命星多有折傷兵刀之事。不得登於高處。勿騎暗驢馬。莫受納人財物六畜。冬圣人命星其所作所為皆不稱意。錢財六畜皆破散。四季圣人命星相符有移改。若有災者當畫一神形。形如象暗色向天大呼。當項帶之。其火過星過訖。以佛香楸木火燋之。其災乃過。土宮占災攘之法第五鎮星者中方黃帝之子。二十八年半一周天。所圣人命星多有饮泣聲首。春圣人命星其。人有鬪諍物化亡之事。不宜見軍器之類。夏圣人命星。其人男女多疾患。自己有枷鎖之厄。秋圣人命星有失脫之事交關不幸。水中財物損失。冬圣人命星。其人家中相符有饮泣聲首。四季圣人命星。其人相符有重病。攘之法當畫一神形。形如婆羅門騎暗沙牛。星其至宿當項帶之。星過其命宿訖。以枯木燋之其災乃過。金宮占災攘之法第六太白者西方白帝之子。半歲一周天。所圣人命星即有吉恶。春圣人命星。其人相符遠走。萬里路中有疾。家有堯失。夏圣人命星。其人親故相符有物化損。自上亦相符有服首。秋圣人命星。其人相符有兵災陳厄見血光。冬圣人命星。其人相符主大兵權。出表大得科好。四季圣人命星。其人相符有惡新闻。著名無形多足言訟。攘之法當畫一神形。形如天女手持印騎白鷄。當項帶之。過命星以火燋之。其災必散。水宮占災攘之法第七辰星者北方暗帝之子。一歲一周天。所圣人命星吉恶不等。春圣人命星。其人多有女婦言諍家內争吵。夏圣人命星。其人宅中多有妖怪人心担心。亦有移動。後則大吉。秋圣人命星其人相符有改官添祿。冬圣人命星多病和氣不周。五藏担心神氣不任。四季圣人命星。家中相符有陰謀事首。多有失脫。攘之法當畫一神形。形如暗蛇有四足而食蟹。當項帶。過命星訖棄不流水中則吉 右七曜所至多有災害。今依西國法攘之避厄神驗無極。非智勿傳。

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

多多轉發分享文章,欧宝加盟讓更多的人得到正確的梵音咒本!蘋果手機請優先微信或支付寶掃碼讚賞,您的声援是吾們繼續的動力! ,